Δελτίο Ειδήσεων - Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης για τους Νέους Αγρότες.