7η ημέρα - Ανασκόπηση εβδομάδας 24/06/2013-30/06/2013