Δελτίο Ειδήσεων - Kεντρικό Δελτίο WEST 12/01 με Δημήτρη Βακρατσά «Εξελίξεις ΔΕΗ – Τι λένε οι πολίτες»